Het gebruik van bot door de eeuwen heen

De oudste opgegraven gebruiksvoorwerpen van bot zijn afkomstig uit Afrika en worden geschat op ongeveer 1,5 miljoen jaar oud.

Vanaf de tijd dat de mens begon te jagen werd bot gebruikt voor het maken van gereedschappen en wapens. Elk deel van het skelet kon gebruikt worden maar het gewei en grotere botten waren het beste werkmateriaal. Om de botten te bewerken (schuren en schrapen) gebruikte men stenen gereedschappen. Zo werden voor het jagen vooral pijl- en speerpunten en vishaken vervaardigd.

Er werden ook andere gebruiksvoorwerpen uit bot gemaakt. Zoals bijvoorbeeld lepels, messen, priemen, pennen, naalden. Ook zijn fluiten en speelgoed van botten gemaakt.

Decoratief gesneden voorwerpen werden ook gemaakt van botten zoals haarkammen, haarspelden en hangers. 

Vóór de Industriële Revolutie werden veel alledaagse gereedschappen zoals naalden en knopen nog steeds van bot gemaakt. Vouwbenen om papier en karton te rillen en te vouwen zijn nog steeds verkrijgbaar en worden nog steeds gebruikt door boekbinders.

Omdat bot organisch is, hebben er vele voorwerpen de tand des tijds niet overleefd. Echter doordat er voorwerpen onder de “juiste omstandigheden” bewaard zijn gebleven hebben archeologen over de hele wereld veel voorwerpen kunnen herstellen. Hierdoor hebben wij een overzicht gekregen van voorwerpen die vanaf de prehistorie van bot vervaardigd zijn.

Reacties zijn gesloten.